Zip-Zap - warsztaty animacji językowej z PNWM

Poznań 2018

Warsztaty ZIP-ZaP powracają do Poznania! Projekt dotyczy animacji językowej czyli metody wspierającej komunikację i integrację w grupie międzynarodowej. Metody umożliwiają przełamanie barier językowych i wzbudzają zainteresowanie językiem obcym. Ćwiczenia bazują na komunikacyjnych grach językowych, które pomagają otworzyć się dzieciom i młodzieży na język obcy. Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dziękujemy także za wsparcie Zespołowi Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Czytaj więcej / Read more

ania | Wednesday 28 November 2018 at 2:00 pm | | 2634 comments


Małe jest piękne! Mapy Regionów.

Nasze Stowarzyszenie wspólnie z białoruskim Stowarzyszeniem "Belarda" (Mińsk) oraz niemieckim Stowarzyszeniem "Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel) zrealizowało projekt "Mapy regionu - małe jest piękne" w ramach "Programu Partnerstwa Transgranicznego".

Czytaj więcej / Read more

ania | Tuesday 09 February 2010 at 9:43 pm | |


Śladami Jelskich - strony projektu!

Latem 2009 rozpoczeliśmy wędrówkę śladami rodu Jelskich. Wiele się podczas tych dwóch tygodni wydarzyło. Zapraszamy do zajrzenia przez "dziurkę od klucza"  i zasmakowania atmosfery tego naprawdę udanego projektu.

Zajrzyjcie na podstrony MEMORIA!

Czytaj więcej / Read more

ania | Wednesday 04 November 2009 at 12:05 am | |


Generacje / Treffen der Generationen

Międzynarodowy warsztat teatralne / Internationaler Theaterworkshop

Spektakl „Tumor Mózgowicz” wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, napięć między działaniami bohaterów a wypowiedzeniami, to teatr, który dostarcza wrażeń  estetycznych i doświadczeń  metafizycznych.

Das Theaterstück „Tumor Mózgowicz” [„Tumor Hirnowitsch”] hat nicht die Absicht Realität wiederzugeben, sondern folgt der Idee der „reinen Form im Theater” von Witkiewicz. Es ist ein Theater mit grotesken Figuren. Es lebt von den Spannungen, die sich aus ihren Handlungen und Äußerungen ergeben. Und es ist ein Theater, das neue ästhetische Eindrücke und metaphysische Erfahrungen mit sich bringt.

Czytaj więcej / Read more

mikim | Thursday 22 October 2009 at 5:31 pm | |


Memoria 2009

Workcamp in Belarus, 15-29.08.2009

Einladung zum trilateralen Workcamp Auf den Pfaden der Familie Jelski. Vergessene / von Verwischung bedrohte Blätter der Erinnerung

15-29.08.2009, Dudzicze (in der Nahe von Minsk, Belarus)

Czytaj więcej / Read more

mikim | Tuesday 28 July 2009 at 4:30 pm | |