Małe jest piękne! Mapy Regionów.

Nasze Stowarzyszenie wspólnie z białoruskim Stowarzyszeniem "Belarda" (Mińsk) oraz niemieckim Stowarzyszeniem "Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel) zrealizowało projekt "Mapy regionu - małe jest piękne" w ramach "Programu Partnerstwa Transgranicznego".

Czytaj więcej / Read more

ania | Tuesday 09 February 2010 at 9:43 pm | |


Generacje / Treffen der Generationen

Międzynarodowy warsztat teatralne / Internationaler Theaterworkshop

Spektakl „Tumor Mózgowicz” wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, napięć między działaniami bohaterów a wypowiedzeniami, to teatr, który dostarcza wrażeń  estetycznych i doświadczeń  metafizycznych.

Das Theaterstück „Tumor Mózgowicz” [„Tumor Hirnowitsch”] hat nicht die Absicht Realität wiederzugeben, sondern folgt der Idee der „reinen Form im Theater” von Witkiewicz. Es ist ein Theater mit grotesken Figuren. Es lebt von den Spannungen, die sich aus ihren Handlungen und Äußerungen ergeben. Und es ist ein Theater, das neue ästhetische Eindrücke und metaphysische Erfahrungen mit sich bringt.

Czytaj więcej / Read more

mikim | Thursday 22 October 2009 at 5:31 pm | |