Regionet

Tag overview for: 'wymiany'

Entries on this site with 'wymiany'

  • Generacje / Treffen der Generationen
    Spektakl „Tumor Mózgowicz” wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, na

Related tags

międyzynarodowy, projekty, teatr, warsztaty

External feeds for 'wymiany'

Click icon for a list of links on 'wymiany'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr images for 'wymiany'