Regionet

Tag overview for: 'warsztaty'

Entries on this site with 'warsztaty'

  • Zip-Zap - warsztaty animacji językowej z PNWM
    Warsztaty ZIP-ZaP powracają do Poznania! Projekt dotyczy animacji językowej czyli metody wspierającej komunikację i integrację w grupie międzynarodowej. Metody umożliwiają
  • Generacje / Treffen der Generationen
    Spektakl „Tumor Mózgowicz” wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, na

Related tags

międyzynarodowy, projekty, teatr, wymiany

External feeds for 'warsztaty'

Click icon for a list of links on 'warsztaty'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr images for 'warsztaty'