Regionet

Tag overview for: 'popolsku'

Entries on this site with 'popolsku'

  • Małe jest piękne! Mapy Regionów.
    Nasze Stowarzyszenie wspólnie z białoruskim Stowarzyszeniem "Belarda" (Mińsk) oraz niemieckim Stowarzyszeniem "Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel) zrealizowało proj
  • Generacje / Treffen der Generationen
    Spektakl „Tumor Mózgowicz” wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, na

Related tags

deutsch, międyzynarodowy, projekty, teatr, warsztaty, wymiany

External feeds for 'popolsku'

Click icon for a list of links on 'popolsku'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr images for 'popolsku'