Małe jest piękne! Mapy Regionów. - Regionet

Małe jest piękne! Mapy Regionów.

Tuesday 09 February 2010 at 9:43 pm. Used tags: , , , , , , ,

Nasze Stowarzyszenie wspólnie z białoruskim Stowarzyszeniem "Belarda" (Mińsk) oraz niemieckim Stowarzyszeniem "Arbeitskreis Ost-West Dialog e.V. (Kassel) zrealizowało projekt "Mapy regionu - małe jest piękne" w ramach "Programu Partnerstwa Transgranicznego".

Projekt był próbą spojrzenia na tworzenie map / atlasów regionów  z założeniem, że człowiek coś znaczy.

Celem projektu było zapoznanie się z bardzo różnorodnymi doświadczeniami związanymi z planami inwestycyjnymi, ich konsultacjami lokalnymi/ społecznymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi, sposobami zbierania materiałów i ich opracowywaniem w formie tzw. atlasów o regionach.

Zapraszamy  do zapoznania się z materiałami z projektu

Link do podstrony