Regionet

Tag overview for: 'międyzynarodowy'

Entries on this site with 'międyzynarodowy'

  • Śladami Jelskich - strony projektu!
    Latem 2009 rozpoczeliśmy wędrwkę śladami rodu Jelskich. Wiele się podczas tych dwch tygodni wydarzyło. Zapraszamy do zajrzenia przez "dziurkę od klucza" i zasmakowania atm
  • Generacje / Treffen der Generationen
    Spektakl Tumor Mzgowicz wolny jest od konieczności naśladowania rzeczywistości i zgodny z ideą Teatru Czystej Formy Witkiewicza. To teatr pełen groteskowych postaci, nap

Related tags

projekty, teatr, warsztaty, wymiany

External feeds for 'międyzynarodowy'

Click icon for a list of links on 'międyzynarodowy'

Technorati Del.icio.us Furl Ma.gnolia Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr images for 'międyzynarodowy'